სიმართლე კონსტიტუციაში ოჯახის შესახებ ჩანაწერთან დაკავშირებით

სიმართლე კონსტიტუციაში ოჯახის შესახებ ჩანაწერთან დაკავშირებით

სანამდე მოქმედებს ანტიდისკრიმინაციული კანონი (როგორც სათავე და საფუძველი სოდომური ცოდვის დაკანონებისა), კონსტიტუციაში იმის დაფიქსირება, რომ ქორწინება არის კავშირი ქალსა და მამაკაცს შორის კარგავს აზრს და იგი ერთგვარი სატყუარა და ცრუ მიზანია საზოგადოების შეცდომაში შესაყვანად. ამის თქმის საფუძველს სწორედ ევროპული გამოცდილება გვაძლევს.

კერძოდ:

დღევანდელი მდგომარეობით ევროპის 10-ზე მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიაზე დაკანონებულია ერთსქესიანი “ქორწინების” ალტერნატიული ფორმა – ე.წ. სამოქალაქო პარტნიორობა (სხვადასხვა ქვეყანაში მას სახვადასხვა სახელი აქვს), რომელიც იგივე სოდომიის სიბილწის დაკანონებაა, მაგრამ არა “ოჯახის” სახელწოდებით, თუმცა იგივე ბინძური შინაარსით.

ამ ე.წ. სამოქალაქო პარტნიორობით დაკავშირებულ სოდომიტ წყვილებს თითქმის იგივე უფლებები ენიჭებათ, რაც ტრადიციული ქორწინების შემთხვევაში აქვთ ნორმალურ ადამიანებს.

და მთავარი: 

კონსტიტუციაში ოჯახის შესახებ ჩანაწერთან პარალელურად, რიგ ქვეყნებში დაკანონებულია ერთსქესიანი კავშირებიც.

მაგალითად:

ხორვატიაში, სადაც კონსტიტუციაშია განსაზღვრული ოჯახის, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი, პარალელურად ძალაშია სამოქალაქო პარტნიორობაც, რომლითაც სოდომიტ წყვილებს ყველა უფლება ენიჭება, მათ შორის ბავშვების შვილად აყვანის უფლებაც (როდესაც ერთ-ერთი პარტნიორი არის ბავშვის ბიოლოგიური მშობელი).

იგივე სიტუაციაა უნგრეთშიც – იქაც, ხორვატიის მსგავსად, კონსტიტუციით განსაზღვრულია ოჯახის ტრადიციული ცნება, მაგრამ პარალელურად მოქმედებს ერთსქესიანი “ქორწინების” ალტერნატიული ფორმაც (უნგ. bejegyzett élettársi kapcsolat).

ამიტომ, აუცილებელია

გაუქმდეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი

ან

იქიდან ამოღებული იქნას მამათმავლობის სიბილწის დამკანონებელი ტერმინები – “სექსუალური ორიენტაცია” და “გენდერული იდენტობა”.

დავით ლორთქიფანიძე

ZNEOBA.GE

გაგვიზიარეთ:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial