მე არ ვემორჩილები ანტიდისკრიმინაციულ კანონს!

მე არ ვემორჩილები ანტიდისკრიმინაციულ კანონს!

მამათმავალი, რომელიც ღიად საუბრობს, ანუ პროპაგანდას უწევს თავის ბინძურ და ბილწ ცხოვრების წესს, უნდა იყოს განსჯილი საზოგადოების მხრიდან – მისი ქმედება უნდა შეფასდეს, როგორც ცოდვა და გარყვნილება და მას უნდა შეეზღუდოს მთელი რიგი უფლებები:

აეკრძალოს დონორობა, აეკრძალოს ყველანაირი კონტაქტი ბავშვებთან/არასრულწლოვნებთან/სტუდენტებთან, აეკრძალოს მუშაობა სახელმწიფო თუ საზოგადოებრივ თანამდებობებზე და ა.შ.

მამათმავლობის სიბილწის ნებისმიერი მხარდაჭერა და პროპაგანდა უნდა იყოს კანონით დასჯადი ქმედება (როგორც მინიმუმ სსკ-ს 141-ე მუხლით).

ამიტომ, მე არ ვემორჩილები მამათმავლობის სიბილწის და გარყვნილების დამკანონებელ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს!

მოქალაქე დავით ლორთქიფანიძე

ZNEOBA.GE

* * *
რა არის სინამდვილეში ანტიდისკრიმინაციული კანონი: https://zneoba.ge/1677