“გენდერული თანასწორობა” ანუ გარყვნილების 56 სახე

“გენდერული თანასწორობა” ანუ გარყვნილების 56 სახე

რა არის გენდერის თეორია?

თეორიის თანახმად სექსუალური იდენტობა ოთხი ელემენტისგან შედგება:

1. ბიოლოგიური სქესი: გენეტიკური სქესი, რომლითაც შენ დაიბადე;

2. გენდერული იდენტობა: ქალის, მამაკაცის ან განუსაზღვრელი ბუნების სუბიექტური აღქმა, (a-გენდერი; მესამე გენდერი და ა.შ)

3. სექსუალური ორიენტაცია;

4. გენდერის როლი: ქცევა სოციალურ სფეროში.

ჩვეულებრივი ადამიანის შემთხვევაში (როგორც ჩვენ ვიტყოდით) ეს ოთხი ელემენტი ერთადაა მოთავსებული: მაგალითად – პიროვნება გენეტიკურად არის მამაკაცი, თავს აღიქვამს მამაკაცად, იზიდავს ქალები და იქცევა როგორც მამაკაცი.

მაგრამ გენდერის თეორია:

● ანცალკევებს ამ ელემენტებს ერთმანეთისგან და ისინი ხდებიან დამოუკიდებლები;
● გენდერულ იდენტობას ანიჭებს პრევალენტობას (უპირატესობას) ბიოლოგიურ სქესზე.

ასე, რომ პიროვნება შეიძლება იყოს ბიოლოგიურად მამრობითი სქესის და მიუხედავად ამისა იყოს “ქალიც” და მიეკუთნებოდეს ერთს (ან რამდენიმეს) მრავალი გენდერიდან L, G, B, T, Q, I და ა.შ.

პიროვნება ბიოლოგიურად არის მამაკაცი; მას იზიდავს ქალები… მაგრამ თუ დაჟინებით აღიქვამს თავის თავს ქალად, ის იქნება ქალი – ლესბოსელი, ტრანსგენდერი ქალი.

თეორიის თანახმად: ნებისმიერი სექსუალური ორიენტაცია ნორმალურია; ბიოლოგიური სქესი არარელევანტურია (შეუსაბამოა) ფსიქოლოგიური და სოციალური სქესისა, ქორწინება შეიძლება შედგეს ორ კაცსა და/ან ორ ქალს შორის და ბავშვებს დედა და მამა კი არ სჭირდებათ, არამედ მშობელი N1 და მშობელი N2…

ვრცლად იხილეთ: zneoba.ge

* * *
“გენდერები”

უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც საუბარია “გენდერულ თანასწორობაზე”, იგულისხმება არა ქალი და მამაკაცი, არამედ გარყვნილების და პათოლოგიების ის სახეები, რომლებსაც სოდომიის ცოდვის და სიბილწის პროპაგანდისტებმა “მეცნიერული” ტერმინები დაარქვეს:

ჰომოსექსუალი, ლესბოსელი, ანდროგინი, ბი-გენდერი, ქალ-კაცი, კაც-ქალი, ვარიაბელური გენდერი, გენდერქვიერი, ინტერსექსუალი, არცერთ გენდერი, ასექსუალი, არაბინარული, პანგენდერი, პანსექსუალი, ტრანს-მამრი, ტრანს-კაცი, ტრანს-მდედრი, ტრანს-ქალი, ტრანსი – * (გენდერის ვარსკვლავი), ტრანსი – * – მდედრი, ტრანსი – * – ქალი, ტრანსი – * – მამრი, ტრანსი – * – კაცი, ტრანს-ადამიანი, ტრანს-ფემინინი, ტრანს-გენდერი, ტრანსექსუალი-პერსონა, ტრანსექსუალი, ტრანსექსუალი მდედრი, ტრანსექსუალი მამრი, ტრანსექსუალი კაცი, ტრანსექსუალი ქალი, ტრანსმასქულინი, ინტერ – * – მამრი, ინტერ – * – კაცი, ინტერ – * – ქალი, ინტერ – * – ადამიანი, ინტერ-გენდერი, ინტერ-სექსუალი, ინტერსექსი, ორმაგი გენდერი, ორმაგი ანდროგინი, ჰერმოფროდიტი, ორმაგი სული, მესამე გენდერი, მეოთხე გენდერი, ტრანსვესტიტი, ქროს-გენდერი, დინებადი გენდერი, ნულოვანი გენდერი, ცისგენდერი, ცისგენდერი – მდედრი, ცისგენდერი – მამრი, ცისგენდერი – კაცი, ცისგენდერი – ქალი, სხვები….

* * *

1. Agender
2. Androgyne
3. Androgynous
4. Bigender
5. Cis
6. Cisgender
7. Cis Female
8. Cis Male
9. Cis Man
10. Cis Woman
11. Cisgender Female
12. Cisgender Male
13. Cisgender Man
14. Cisgender Woman
15. Female to Male
16. FTM
17. Gender Fluid
18. Gender Nonconforming
19. Gender Questioning
20. Gender Variant
21. Genderqueer
22. Intersex
23. Male to Female
24. MTF
25. Neither
26. Neutrois
27. Non-binary
28. Other
29. Pangender
30. Trans
31. Trans*
32. Trans Female
33. Trans* Female
34. Trans Male
35. Trans* Male
36. Trans Man
37. Trans* Man
38. Trans Person
39. Trans* Person
40. Trans Woman
41. Trans* Woman
42. Transfeminine
43. Transgender
44. Transgender Female
45. Transgender Male
46. Transgender Man
47. Transgender Person
48. Transgender Woman
49. Transmasculine
50. Transsexual
51. Transsexual Female
52. Transsexual Male
53. Transsexual Man
54. Transsexual Person
55. Transsexual Woman
56. Two-Spirit

_ _ _ _ _
*ტერმინი გენდერი თავის ნაშრომებში 1955 წელს გამოიყენა სექსოლოგმა ჯ. მანმა, როდესაც ტრანსგენდერებს და სხვა მამათმავლებს იკვლევდა.