დაიცავი ზნეობა

რელიგია

აბორტი

განათლება

საზოგადოება

ისტორია

  • “ოდეს თბილისი აიკლეს სპარსთა”…

    “ოდეს თბილისი აიკლეს სპარსთა”…

    მას შემდეგ, რაც აღა-მაჰმად-ხანმა თავისი ძალაუფლება თითქმის მთელს ირანზე განავრცო,  ქართლ-კახეთში ძველი ბატონობის აღდგენა გადაწყვიტა და ერეკლეს, რუსეთთან სამხედრო-პოლიტიკური კავშირის…
  • კურთხეულ იყოს მარაბდა!

    კურთხეულ იყოს მარაბდა!

    მარაბდის ბრძოლის წინ, კოჯორ-ტაბახმელის მიდამოებში დაბანაკებულ ქართველ დიდებულებს შორის, იშვიათი ერთსულოვნება სუფევდა. სეფიანთა ირანიდან მომავალი საშიშროება მეტად ულმობელი გახლდათ