გურამ შარაძე თურქ მესხებთან დაკავშირებით (2003 წ.)

გურამ შარაძე თურქ მესხებთან დაკავშირებით (2003 წ.)

ტელეკომპანია “მზე”, 2003 წელი.