ზიარების შესახებ – სხალთის მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი

ზიარების შესახებ – სხალთის მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი

ზიარების დროს, მორწმუნე ადამიანის მიერ მიღებული მაცხოვრის სისხლი და ხორცი ეს სრული ქრისტე ღმერთია, როგორც ამას მსოფლიო კრება აღნიშნავს და როგორც გარკვევით წერია წმიდა გრიგოლ დიოლოგოსის პირველშეწირულ ლიტურგიაში:

“აწ ძალნი ცათანი ჩვენთანა უხილავად მსახურებენ, რამეთუ ესერა შემოვალს მეუფე დიდებისა, ესერა მსხვერპლი საიდუმლოდ აღსრულებული ძღვენი”

“მოიხილე ჩვენზედა უღისთა მონათა შენთა, რომელნი წმიდასა ამას საკურთხეველსა, ვითარცა საყდარსა მას შენსა ქერუბიმთა წინაშე წარდგომლ ვართ, რომელსა ზედა, მხოლოდშობილი ძე შენი და ღმერთი ჩვენი, წინამდებარეთა ამათ შესაძრწუნებელთა საიდუმლოთა მიერ განისვენებს, და ყოვლისავე არაწმიდებისაგან განგვათავისუფლებს ჩვენ და მორწმუნესა ერსა შენსა”.

თქმა იმისა, რომ ქრისტეს სისხლის და ხორცის ზიარება რაიმე ინფექციას გადაგვდებს, ნიშნავს იმას, რომ ამის მთქმელი მაცხოვარს სულთა და ხორცთა მკურნალად, გამწმენდელად და ღმერთად არ აღიარებს და ესე იგი ასეთი ადამიანი ღმერთს გმობს, მკრეხელობს.

თქმა იმისა, რომ ზიარების კოვზით რაიმე ინფექცია გადაგვედებაო, ღვთის გმობა და მკრეხელობაა, რადგანაც ამის თქმა ნიშნავს იმას, რომ ქრისტეს ტანისამოსზე, რომელსაც უამრავი კეთროვანი და ინფექციური დაავადების მქონე ადამიანი ეხებოდა, ვინმე ურწმუნო ადამიანს ეთქვა, ქრისტეს ტანისამოსს არ შეეხოთ რაიმე კეთრი ან ინფექციური დაავადება გადაგებათო. ხოლო სახარებიდან ჩვენ ვიცით, რომ ზუსტად მაცხოვრის ტანისამოსზე რწმენით შეხებით განიკურნა სისხლმდინარე დედაკაცი.

მორწმუნეების ბარძიმიდან ქრისტეს სისხლით და ხორცით კოვზით ზიარება წმიდა იოანე ოქროპირმა შემოიღო. მან ეს იმიტომ გააკეთა, რომ ზოგ ადამიანს მაცხოვრის წმიდა ნაწილები ჩუმად სახლში მიჰქონდა და ცოდვაში ვარდებოდნენ. წმიდა იოანე ოქროპირს რომ ინფექციის გადადების შინებოდა მაშინ კი არ შემოიღებდა კოვზით ზიარებას. მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ძალიან იყო სხვადასხვა ინფექციური დაავადებები გავრცელებული, წმიდა იოანე ოქროპირმა იცოდა და სწამდა, რომ სულთა და ხორცთა მკურნალი მაცხოვრის სისხლის და ხორცის კოვზით ზიარება აბსოლუტურად უსაფრთხო და მაკურნებელია.

მაშ, რატომ ითხოვენ ცალ-ცალკე კოვზებით ზიარებას, ან ზიარების შემდეგ კოვზის სპირტით გაწმენდას?
პასუხი ორია:

1. ან არ სწამთ, რომ ქრისტეს სისხლი და ხორცი ეს თვით ქრისტე მაცხოვარია, რომელიც მორწმუნე ადამიანის სულთა და ხორცთა მკრუნალი და განმწმენდელია.

2. ან სწამთ, მაგრამ მათ, რომ ვინმე ურწმუნომ ან ეკლესიის შეგნებულმა მტერმა არაფერი დააბრალონ – თქვენი ზიარებით გადაგვედო ინფექციაო, ამიტომ ისინი სხვადასხვა კოვზებით აზიარებენ ან ზიარების შემდეგ კოვზს სპირტით წმენდენ, ამით კი ხალხს უკარგავენ რწმენას იმისას, რომ ქრისტე მაცხოვარი, სულთა და ხორცთა მკურნალი და განმწმენდელი ღმერთია. ანუ თავადვე აბრალებენ მაცხოვარს უძლურებას და ღმერთად უარყოფენ.

ხოლო ის გარე ძალები, რომლებიც ზოგიერთი ტელევიზიის საშუალებით აძალებენ სასულიერო პირებს სხვადასხვა კოვზებით ზიარებას, ან კოვზის სპირტით გაწმედას, ამ ძალების მიზანია ეს სასულიერო პირები ღვთის გმობის ცოდვაში ჩააგდონ და მადლი დააკარგვინონ, ხალხს კი რწმენა დაუკარგონ.

სხალთის მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი