განათლების სამინისტრო მოსწავლეებს ღიად მოუწოდებს ლგბტ სიბილწის პატივისცემისკენ და აღიარებისკენ!

განათლების სამინისტრო მოსწავლეებს ღიად მოუწოდებს ლგბტ სიბილწის პატივისცემისკენ და აღიარებისკენ!

განათლების სამინისტრო ევროპის საბჭოს საქართველოს ლგბტ ლობისტ ოფისთან ერთად უკვე დაუფარავად იჭრება ჩვენს ოჯახებში, რათა ჰომოსექსუალიზმის გარყვნილება მისაღები და ნორმა გახადოს ჩვენს შვილებში, მომავალ თაობაში.

ამ მიზნით, ისინი პირდაპირ სთავაზობენ (ავალებენ) სკოლებს ჩაატარონ ლგბტ ტრენინგები და სხვადასხვა აქტივობები, რომლის ნაწილიცაა სამინისტროს მიერ ა.წ. 14 დეკემბრამდე გამოცხადებული ესეების კონკურსი (15-18 წლის ბავშვებში) თემაზე “მე ვირჩევ თანასწორობას”.

ამ კონკურსში შენიღბული ტერმინების გვერდით, როგორებიცაა „ტოლერანტობა, თანასწორობა, განსხვავებულობა, მულტიკულტურალიზმი და ა.შ.“, უკვე პირდაპირ წერენ, რომ სამართლიანად და თანაბრად, აღიარებით და პატივისცემით უნდა მოვეპყრათ ჰომოსექსუალიზმის ცოდვას.

ანუ, განათლების სამინისტრო ჩვენს შვილებს ღიად მოუწოდებს ლგბტ სიბილწის მიმართ პატივისცემისკენ და აღიარებისკენ:

“თანასწორობა და მრავალფეროვნება, იგივე მულტიკულტურალიზმი, ადამიანებს შორის განსხვავებულობის ხელშეწყობა და მიმღებლობაა. უფრო კონკრეტულად, თანასწორობის არსი იმაში გამოიხატება, რომ ყველა ადამიანის მიმართ, მიუხედავად მისი „რასისა“, ეთნიკური/ეროვნული წარმომავლობისა, კანის ფერისა, მოქალაქეობისა, რელიგიისა, ენისა, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა, მოვეპყრათ სამართლიანად და თანაბრად. მრავალფეროვნება ამ განსხვავებულობათა აღიარება და პატივისცემაა, ინკლუზიური გარემოს შექმნის მიზნით.”

 

ZNEOBA.GE-ს რედაქცია