ევროპის საბჭო – საქართველოში ლგბტ გარყვნილების შემომტანი და ლობისტი

ევროპის საბჭო – საქართველოში ლგბტ გარყვნილების შემომტანი და ლობისტი

ევროპის საბჭო საქართველოში მამათმავლური სიბილწის ერთ-ერთი მთავარი შემომტანი და ლობისტია, რომელიც ბოლო წლებია აქტიურად ითხოვს საქართველოს ხელისუფლებისგან:

1. საქართველოს განათლების სისტემაში ლგბტ-ს თემატიკის შეტანასა და დამკვიდრებას (როგორც სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში):

“ევროპის საბჭო იძლევა რეკომენდაციას, გადაიდგას ნაბიჯები ლგბტ პირთა წინააღმდეგ მიმართულ შეუწყნარებლობასა და დისკრიმინაციასთან საბრძოლველად. (ამისთვის, რედ.) შემუშავდეს სათანადო ელემენტები სკოლებში ცნობიერების ასამაღლებლად.”

(წყარო: “ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ – მოხსენება საქართველოს შესახებ”, 2016 წ. 1 მარტი, მუხლები 106, 108. გვ. 39)

2. სქესის შეცვლის ოპერაციების პროცედურების გამარტივებასა და მათ აღიარებას:

“ევროპის საბჭო იძლევა რეკომენდაციას, რომ ხელისუფლებამ ნათელი სახელმძღვანელო პრინციპები შეიმუშაოს სქესის შეცვლის პროცედურებსა და მათ ოფიციალურ აღიარებასთან მიმართებით.”

(წყარო: “ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ – მოხსენება საქართველოს შესახებ”, 2016 წ. 1 მარტი, მუხლები 110, 111. გვ. 40)

3. სახალხო დამცველის აპარატში ლგბტ გარყვნილების დამცველი სპეციალური დეპარტამენტის შექმნას:

“ევროპული კომისია იძლევა რეკომენდაციას, გადაიდგას ნაბიჯები ლგბტ პირთა წინააღმდეგ მიმართულ შეუწყნარებლობასა და დისკრიმინაციასთან საბრძოლველად. ეს უნდა განხორციელდეს ლგბტ თემსა და სახალხო დამცველთან თანამშრომლობით, რომელმაც უნდა მიიღოს სათანადო დახმარება ლგბტ-სადმი მიძღვნილი დეპარტამენტის შექმნაში.”

(წყარო: “ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ – მოხსენება საქართველოს შესახებ”, 2016 წ. 1 მარტი, მუხლი 108. გვ. 39)

ევროპის საბჭო უკმაყოფილებას გამოთქვამს, რომ საქართველოში არ არის დაკანონებული რაიმე სახის ერთსქესიანი პარტნიორობა:

“ამჟამად საქართველოში არ არის აღიარებული რაიმე სახის ერთსქესიანი პარტნიორობა. ეს იწვევს სხვადასხვა სახის დისკრიმინაციას სოციალურ უფლებათა სფეროში.”

(წყარო: “ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ – მოხსენება საქართველოს შესახებ”, 2016 წ. 1 მარტი, მუხლი 109. გვ. 39)

სწორედ ევროპის საბჭოს 2016 წლის რეკომენდაციის (ფაქტიურად კი დირექტივის) საფუძველზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში 2018 წელს შეიქმნა მამათმავლობის სიბილწის დამცველი სპეციალური დეპარტამენტი:

“2016 წლის 1 მარტს გამოქვეყნებულ ანგარიშში (ECI მონიტორინგის მეხუთე ციკლი) ევროპული კომისია იძლევა რეკომენდაციას, რათა საქართველოს ხელისუფლებამ პოლიციის ფარგლებში შექმნას სპეციალიზირებული ერთეული რასისტული და ჰომო/ტრანსფობიური სიძულვილის დანაშაულთან საბრძოლველად.”

(ევროპის საბჭოს 2019 წლის შუალედური დასკვნა: coe.int)

ასევე ევროპის საბჭოა სამარცხვინო ლგბტ კვირეული/კამპანიის ორგანიზატორი (ა.წ. 15-22 ნოემბერი), რომლის ფარგლებშიც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა აქტივობები იქნა განხორციელებული დამღუპველი ლგბტ თემატიკის სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში და სახელმწიფო დაწესებულებებში შეტანის მიზნით (ლექცია-სემინარების, და შეხვედრების სახით). ევროპის საბჭოს ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ:

“შემოუერთდით კამპანიას, რათა: გაიგოთ მეტი უმცირესობის ჯგუფების უფლებების შესახებ (ეთნიკური, რელიგიური, ლგბტ, უმცირესობის წარმოამდგენელი ქალები და ახალგაზრდები), ასევე მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის მნიშვნელობისა და უპირატესობების შესახებ;”

(წყარო: www.coe.int/ka)

ყველაზე საშინელი კი ის არის, რომ საქართველოს მოღალატე ხელისუფლება მორჩილად ასრულებს ევროსოდომის და ცისფერი კომისრების ამ დამღუპველ “რეკომენდაციებს”!


* * *
მკითხველს გვსურს შევახსენოთ, რომ ევროპული კომისიის შეფასებასა და რეკომენდაციებში ნახსენებია პატრიარქიც და ის დადანაშაულებულია “სიძულვილის ენით” საუბარში:

“37. სიძულვილის ენა გამოიხატა ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავ საჯარო ღონისძიებათა წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე – მაგალითად, 2013 წლის მაისში (იხ: თავი I.3). საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პატრიარქმა ლგბტ ღონისძიებებს „ქართველი ერის შეურაცხყოფა“, ჰომოსექსუალიზმს კი „დაავადება“ უწოდა.” (გვ. 21)

(წყარო: “ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ – მოხსენება საქართველოს შესახებ” http://www.coe.int)
(დოკუმენტის სრული ვერსია)

 

ZNEOBA.GE-ს რედაქცია