რამდენიმე კითხვა მთავრობას, პარლამენტს და საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს

რამდენიმე კითხვა მთავრობას, პარლამენტს და საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს

1. შეიძლება თუ არა, რომ პოლიციელებმა სიგარეტის მაგიერ მოწიონ მარიხუანა?

2. შეიძლება თუ არა, რომ ექიმებმა ოპერაციის წინ, ან ავადმყოფების კონსულტაციის წინ მოწიონ მარიხუანა?

3. შეიძლება თუ არა, რომ ლექტორებმა და მასწავლებლებმა, გაკვეთილების და ლექციების შესვენებებზე, სიგარეტის მაგიერ მოწიონ მარიხუანა?

4. შეიძლება თუ არა, რომ სტუდენტებმა ლექციების შესვენებებზე მოწიონ მარიხუანა?

5. შეიძლება თუ არა, რომ ტაქსის მძღოლებმა სიგარეტის მაგიერ მოწიონ მარიხუანა, ან პილოტებმა გაფრენამდე მოწიონ მარიხუანა?

6. შეიძლება თუ არა, რომ პარლამენტარებმა სხდომების შესვენების დროს მოწიონ მარიხუანა?

7. შეიძლება თუ არა, რომ მთავრობის წევრებმა, პრემიერ მინისტრმა, მინისტრებმა, მათმა მოადგილეებმა და თანამშრომლებმა მოწიონ მარიხუანა?

8. თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები ეწევიან თუ არა მარიხუანას? თუ ეწევიან, ლეგალიზაციაზე გადაწყვეტილების მიღების წინ ხომ არ ჰქონდათ მოწეული მარიხუანა?

ZNEOBA.GE-ს რედაქცია