1 (14) ოქტომბერი – სვეტიცხოვლობა

1 (14) ოქტომბერი – სვეტიცხოვლობა

დღესასწაული საუფლო კვართისა და ღმრთივბრწყინვალისა და მირონმდინარე სვეტისა.

მოციქულთა სწორთა: მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანასი (IV); სიდონიასი და აბიათარ მღვდელისა, ურიაყოფილისა (IV); მელქისედეკ I-სა, სრულიად საქართველოჲსა პირველისა კათალიკოს-პატრიარქისა, სვეტიცხოვლის განმაახლებელისა (XI)

1621762_981798895168592_3276607732308022734_n

ტროპარი
კათოლიკე ეკლესიისა დღესასწაული, სუეტისა წმიდისა და კუართისა საუფლოჲსა: ნათელი შემოჰკრებს კიდეთა სოფლისათა და სანოვაგედ წმიდად მიჰრონსა გვიწყაროებს, რომელნი წმიდასა ღმრთისმშობელსა და მისგან შობილსა ქრისტესა თაყუანის-ვსცემთ, რაჲთა ვპოვოთ ცხოვრება სულთა ჩუენთა.

უფლის კვართის ამბავი