ჯვრის თაყვანისცემის კვირა

ჯვრის თაყვანისცემის კვირა

“აცხოვნე უფალო ერი შენი, და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, ძლევა ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა ღმრთივდაცულსა ერსა შენსა მოანიჭე, და საფარველსა ქვეშე მისსა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ: უფალო, დიდება შენდა.”

* * *

დიდმარხვის მესამე კვირას მართლმადიდებელი ეკლესია ჯვრის თაყვანისცემას აღნიშნავს. ჯვრის თაყვანისცემის დღე მორწმუნეებს უფლის ვნებებს ახსენებს და რწმენაში აძლიერებს.

IMG_4336-saunje
ურბნისის ანტეფიქსი. V საუკუნე

12935287_726858864084529_1461667831_n
ტიმოთის უბნის ტაძრის მოხატულობა. XIII საუკუნე

12919056_726858887417860_1817377765_n
აყვავებული ჯვარი. მინიატურა. ალავერდის ოთხთავი. XI საუკუნე

12919300_726861770750905_1064134030_n
წმ. მეფე დავით აღმაშენებლის საწინამძღვრო ჯვარი. XII საუკუნე

12910989_726859910751091_1985494070_n
ვახტანგ VI-ის ასულის, თამარ ბატონიშვილის დაფარნა (ცაჲ).
საგარეჯოს წმ. ნინოს ეკლესია. 1718 წელი.