მზადება ცისფერი ტერორისთვის!

მზადება ცისფერი ტერორისთვის!

ევროპის საბჭოს 2016 წლის რეკომენდაციის (ფაქტიურად კი დირექტივის) საფუძველზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში 2018 წელს შეიქმნა მამათმავლობის სიბილწის დამცველი სპეციალური დეპარტამენტი.

კერძოდ, ევროპის საბჭოს 2019 წლის შუალედურ დასკვნაში ვკითხულობთ:

“2016 წლის 1 მარტს გამოქვეყნებულ ანგარიშში (ECI მონიტორინგის მეხუთე ციკლი) ECRI იძლევა რეკომენდაციას, რათა საქართველოს ხელისუფლებამ პოლიციის ფარგლებში შექმნას სპეციალიზირებული ერთეული რასისტული და ჰომო/ტრანსფობიური სიძულვილის დანაშაულთან საბრძოლველად. 

ამ განყოფილების შექმნისას ხელისუფლებამ უნდა მიმართოს სახალხო დამცველს, შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს.” *

ცისფერი ევროკომისრების მიერ გამოზრდილი ადგილობრივი ლგბტ ზონდერები ცისფერი ტერორის დასამყარებლად ემზადებიან.

ნუ იყოფინ!

დავით ლორთქიფანიძე

ZNEOBA.GE

P.S.
შეგახსენებთ, რომ ეს ის დასკვნაა, რომელშიც ევროსაბჭო საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქს “სიძულვილის ენით” საუბარში ადანაშაულებს: https://zneoba.ge/1124

– – –
* ამონარიდი ევროსაბჭოს შუალედური დასკვნიდან (2019 წ.):
“In its report on Georgia (fifth monitoring cycle) published on 1 March 2016, ECRI recommended that the Georgian authorities set up a specialised unit within the police to deal specifically with racist and homo-/transphobic hate crime. When establishing this unit, the authorities should seek expert advice from the Public Defender, relevant NGOs and international organisations.”

2019 წლის შუალედური დასკვნა იხილეთ: coe.int