17 მაისი – ოჯახის სიწმინდისა და ზნეობის დაცვის დღე საქართველოში!

17 მაისი – ოჯახის სიწმინდისა და ზნეობის დაცვის დღე საქართველოში!

17 მაისი – ოჯახის სიწმინდისა და ზნეობის დაცვის დღე საქართველოში!

zneoba.ge