იუვენალური სამართალი – კანონი, რომელიც მშობლებს ართმევს ბავშვებს!

იუვენალური სამართალი – კანონი, რომელიც მშობლებს ართმევს ბავშვებს!

იუვენალური სამართალი – კანონი, რომელიც მშობლებს ართმევს ბავშვებს!

იუვენალური იუსტიცია – კანონმდებლობა, რომელიც ეხება არასრულწლოვნებს და რომელიც რეალურად არის სახელმწიფოს ჩარევა ოჯახში ბავშვთა უფლებების დაცვის გარანტიების მიღების ფორმალური საფუძვლებით.

იუვენალური იუსტიცია მშობლებისაგან მოითხოვს თავიანთი შვილებისათვის სრული თავისუფლების მინიჭებას. მშობლებს უკვე არაფრის უფლება აღარ აქვთ. ირღვევა ღმრთის მიერ დადგენილი ოჯახური იერარქია.

(სწორედ იუვენალური იუსტიციის მეშვეობით ევროპაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში ოჯახებიდან ათიათასობით ბავშვია წართმეული სახელმწიფოს მიერ)

xBcBQ7OsW-w