მღვდელ-მონაზონის მიმართვა ქართველ პოლიციელებს

მღვდელ-მონაზონის მიმართვა ქართველ პოლიციელებს

ღვთისმშობლის მიერ თავის წილხვედრი ქვეყნის დასაცავად დადგენილ სამართალდამცავებს

 • თუ თქვენ გიყვართ ღმერთი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ ჯვარი მისი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ ეკლესია მისი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ მცნებანი მისი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ ღვთისმშობელი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ წმინდანი მისნი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ წმინდანი ძვალნი(ნაწილნი) მათნი, რომელზეც დგახართ, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ წმინდა სისხლი მათი, რომლითაც გაპოხილია მიწა ჩვენი ერისა, რომელზეც დგახართ, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ სამშობლო თქვენი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ ენა თქვენი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ რწმენა თქვენი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ ქართველები, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ წინაპრები თქვენი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ ტრადიციები თქვენი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ ოჯახი გიყვართ, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ მამა, დედა, ცოლი, შვილნი და ნათესავნი, მოყვასი გიყვართ, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ თქვენი უკვდავი სული, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ ვაჟკაცობა და კაცობა, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ სამართალი გიყვართ, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ სინდისი თქვენი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ თქვენი პროფესია, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ სამშობლო ზეციური (საქართველო), ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!
 • თუ თქვენ გიყვართ ერის სულიერი მამა, სამღვდელო და სამონაზვნო დასი მისი და სულიერი მამები თქვენი, ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას!

წმ. იაკობ მოციქული შეგვაგონებს: ,,მამანო და ძმანო ქრისტიანენო, რამეთუ როგორც ხორცი სისხლის გარეშე მკვდარია, ასევე სარწმუნოება საქმის გარეშეც მკვდარია” (იაკ.2- 26). ვისაც უნდა ამ სოფელთან მეგობრობა (ანუ ხორციელი და უწესო საქმეების კეთება), ღმერთს მტრად აღუდგება. (იაკ.4-4). დღეს ჩვენი ქვეყანა ყოფნა-არ ყოფნის ზღვარზეა. ასეთი დღენი მრავლად ჰქონია ჩვენ ერს და ღვთის შეწევნით გამარჯვებული გამოსულა, მაგრამ ასეთი სიბინძურის და უწმინდურობის მასშტაბური ბრძოლა ჩვენ წინაპრებს არასდროს გადაუტანიათ, ამიტომ გვმართებს ჩვენი ქვეყნის ზეციურ მფარველებს ვევედროთ, რომ აგვარიდონ რისხვა ღვთისა, რასაც გამოიწვევს ამ ბოროტებისადმი რბილი და შემწყნარებლური დამოკიდებულება. ეშმაკი კომპრომისზე არასდროს წავა, არც მისი მსახურნი და ეს არის სწორედ უკომპრომისო ბრძოლა ცოდვასთან და ბოროტებასთან, რაც განსაზღვრავს ჩვენს აქაურ და სამომავლო ყოფას. ისინი ცდილობენ გაანადგურონ ჩვენი თვითმყოფადობა. ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას. “ყოველმან რომელმან აღიაროს ჩემდამო წინაშე კაცთა, აღვიარო წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათასა” (მათ.10-32).

ნუ შეგეშინდებათ ნურაფრის დაკარგვის, ნურც სამსახურის, რადგან თქვენთვის გამზადებული აქვს ზეციურ მამას ადგილი სადაც მისი მსახურნი იქნებით, ნურც მიწიერი სიმდიდრის, რადგან დაულევნელი სიმდიდრე გელოდებათ ზეცაში, ნურც სულის დადება გაგიჭირდებათ, რადგან ქრისტე აღდგა და ჩვენ უკვდავება მოგვანიჭა, ნურც საპყრობილის შეგეშინდებათ, რადგან უფალმა დაამსხვრია ჯოჯოხეთის საუკუნო საპყრობილე, თავისი ჯვარზე სიკვდილით და ჯოჯოხეთში სულით ჩასვლით და გაგვათავისუფლა იქ დატყვევებულნი. ნუ შეგეშინდებათ მათი მუქარის, რადგან ჩვენთან არს ღმერთი, სცნათ წარმართთა და იძლიენით, რამეთუ ჩვენთან არს ღმერთი და ზრახვა რომელი იზრახოთ განაქარვოს ღმერთმა, რამეთუ ჩვენთან არს ღმერთი.

ასე რომ, ძმანო, “დაემორჩილეთ ღმერთს და წინ-აღუდეგით ეშმაკს და ივლტოდეს თქვენგან. მიეახლეთ ღმერთს და მოგეახლოს თქვენ“. (იაკ.4-77,8) თუკი ამ უწმინდურებას და ბოროტებას წინაღუდგებით, მართალი ფინეზის შთამომავლები იქნებით, რომელმაც არ დაუშვა ისრაელის წმინდა ბანაკში უწმინდურება დანერგილიყო და არც თქვენ უნდა დაუშვათ ეს, ჩვენ წმინდა სამშობლოში, რომ დავაცხროთ რისხვა ღვთისა, რომელიც ამ უწმინდურობას მოყვება, თუკი დავუშვებთ. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დაიფარავს თქვენს ოჯახებს და აკურთხებს, თუკი წინაღუდგებით ამ ბოროტებას.

ხოლო თუკი ამ ყველაფერს უარყოფთ და მათ მისცემთ საშუალებას გაიარონ და შებილწონ ჩვენი მიწა, წინასწარმეტყველის სიტყვებისამებრ მახვილი შეგჭამთ თქვენ და საშინელ, მიუკერძოებელ ღვთის სამსჯავროზე პასუხს აგებთ მისი წმინდა დედის, ღვთისმშობლის და იმ სიწმინდეების შეურაცხყოფის გამო. თუკი ლგბტ ბოროტებას შეაბილწინებთ ამ ქვეყანას, წილხვედრს ღვთისმშობლისას, განაჩენი იქნება საშინელი – საუკუნო წყვდიადი, ცეცხლი და წუნწუბა, ღრჭენა კბილთა სამარადისო. ნუ დაიცავთ ლგბტ ბოროტებას.

ყოვლად წმინდაო ქალწულო ღვთისა დედაო, სიტყვისა თვალით მხილველო და ხელით მსახურო, მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა და მოწამეთა ყოველთა მწყობრნო, რომელთა გაქუსთ უკვდავი ცხოვრება, ჩვენ ყოველთათვის ევედრენით მარადის ლხინებად, რამეთუ ჩვენ ყოველნი ვართ ძვირთა შინა, რამეთუ საცთურისაგან ბოროტისა ხსნილნი, ანგელოზთასა ვღაღადებთ გალობასა წმინდაო, წმინდაო, სამწმინდაო უფალო, შეგვიწყალენ და გვაცხოვნენ ჩვენ, ამინ.

უცნობი მღვდელ-მონაზონი

ZNEOBA.GE-ს რედაქცია